Komunální volby 2022

Do voleb zbývá

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Volební program

Komunikace a otevřený úřad

 • Otevřená komunikace úřadu s občany
 • Moderní elektronická forma komunikace úřad
 • Rozpočtová zodpovědnost a transparentnost při správě financí
 • Časté a pravidelné setkávání zastupitelstva i úřadu s občany v přívětivý čas
 • Vstřícné a férové jednání zastupitelů s občany
 • Pracovat s připomínkami spoluobčanů
 • Partnerská spolupráce se sousedními městskými částmi

Kultura, sport a společenský život

 • Podpora volnočasových a sportovních aktivit mládeže i obyvatel 
 • Pořádání tradičních kulturních akcí
 • Podpora místních spolků a klubu důchodců
 • Zajištění užitečných přednášek, setkání s pamětníky
 • Zohlednění sociálních potřeb občanů
 • Transparentní program pro drobné kulturní aktivity

  Občanská vybavenost a rozvoj

  • Pro Jehnice vyhovující projekt společenského centra a hasičky
  • Realizace dětského hřiště na náměstí
  • Dokončit výběrové řízení na nového nájemce obecní hospody
  • Efektivnější využití prostoru v přízemí úřadu
  • Instalace laviček a odpadkových košů na vycházkových trasách
  • Zřízení boxů pro pohodlné vyzvedávání zásilek a bankomatu
  • Instalace podzemních kontejnerů na tříděný odpad naproti ZŠ
  • Snaha vykomunikovat s provozovatelem místního obchodu zajištění kvalitních a čerstvých potravin
  • Oprava lesní cesty od jehnického hřbitova do Rakovců
  • Jednání s majiteli pozemků, resp. cest od bývalé jehnické železniční zastávky směrem na Mokrou Horu a směrem na Lelekovice s cílem zlepšení stavu pro pěší a cyklisty.

     Vize a budoucnost

     • Smysluplně a dlouhodobě řízený rozvoj Jehnic s respektováním potřeb občanů a udržením vysoké kvality bydlení v Jehnicích
     • Revitalizace náměstí respektující potřeby občanů včetně efektivního řešení parkování
     • Zajištění pracovníka pro pravidelnou a pečlivou údržbu Jehnic
     • Vynášení košů, čištění plochy zastávek MHD, úklid odpadků, dočištění ploch podél obrubníků, v parku, likvidace plevelů

      Kandidáti

      SPOLEČNĚ V JEHNICÍCH

      1. Ing. Robert Charvát – obchodní manažer

      2. Mgr. Stanislav Dráb – podnikatel

      3. Ing. Iveta Brůhová – OSVČ

      4. Ing. Pavel Svirák, Ph.D. – daňový poradce

      5. Ing. Martina Klejchová – lektorka

      6. Pavel Šumpík, MBA – OSVČ

      7. Martina Hryciow – podnikatelka

      8. Bc. Jiřina Vaňková – vedoucí fyzioterapie

      9. Ing. René Chvalina – podnikatel

      Volte číslo

      7

      Pro krásné, moderní a pohodové Jehnice