Společenské centrum, úřad, hasička

Na otevřenou a vstřícnou diskuzi našich zastupitelů s občany ohledně návrhů, rozsahu a účelu společenského centra, úřadu a hasičky čekáme do dnes 🙁


Jednáme s vedením města Brna o potřebách Jehnic

10.5.2021

Na základě diskusí o výstavbě nové hasičské zbrojnice v Jehnicích, která probíhá na mnoha úrovních již od roku 2018, byli dne 10.5.2021 pozváni na jednání zástupci obyvatel Jehnic a jehnického zastupitelstva se členy Rady města Brna v čele s paní primátorkou. Setkání se zúčastnili dva zástupci Spolku Jehnice na pohodu, zástupce Spolku za kulturní Jehnice, starosta a 1. místostarosta MČ Brno Jehnice.

Zástupci spolků vysvětlili představitelům města, že petice z roku 2019 byla směřována proti nevhodnému umístění hasičky na parcele č. 394 na ulici Lelekovická a nikoliv proti vybudování nové hasičky v Jehnicích jako takové. Toto je poměrně zásadní bod celého „sporu“, který bývá často starostou a místostarosty MČ Brno Jehnice účelově potlačován a zatajován.

Uvedená petice byla z logiky věci distribuována a signována pouze obyvateli dotčené MČ Brno Jehnice. Tato skutečnost byla paní primátorce a přítomným radním také osvětlena. Iniciátoři (částečně z řad zastupitelstva MČ Brno Jehnice) následné petice z prosince 2020, která se týká výstavby hasičské zbrojnice, ale i mnoha dalších projektů, totiž potlačili důležitou informaci, a to, že oslovují občany z celého Brna i okolí, kteří mají s detaily žití v Jehnicích opravdu hodně  málo společného.

Diskutovalo se také o potřebě nového společenského centra a úřadu MČ Brno Jehnice, které bezprostředně souvisí právě s možnou integrovanou výstavbou hasičské zbrojnice na náměstí. Vedení MČ Brno Jehnice principiálně odmítá standardní postupy při budování velkých investičních akcí, jako jsou veřejné diskuse, architektonická soutěž, apod.. Stále je totiž ve hře varianta, že moderní hasička se může stát součástí budoucího multifunkčního objektu na náměstí, jako je tomu dosud a jak jsme si ověřili v návrzích prací studentů z Fakulty architektury VUT v Brně.

Výsledkem konstruktivního jednání bylo jednoznačné doporučení radních města Brna

  • prověřit všechny možnosti umístění hasičky, a to včetně náměstí a nalezení shody mezi názory občanů a zastupitelstva – tohoto i budoucího
  • možnost vyhlášení obecního referenda na dané téma, které je možno uspořádat u příležitosti letošních parlamentních voleb

Radou města Brna byla dne 12.5.2021 schválena žádost MČ Jehnice o povolení ucházet se o dotaci v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2022 na projekt „Stavba požární zbrojnice Brno – Jehnice“ se spoluúčastí MČ Brno – Jehnice ve výši 559.609,-Kč v případě dotace z JMK nebo 709.609,-Kč bez dotace JMK.

Vedením města Brna nám bylo následně vysvětleno, že navržené umístění hasičky se dá v rámci k.ú. Jehnice v čase změnit, jakmile bude nalezena všeobecná shoda na jejím umístění. To v praxi znamená, že případně alokované peníze jsou vázány na projektový záměr, nikoliv na umístění stavby na konkrétní parcele.


Potřebujeme novou hasičku a společenské centrum?

23.10.2020

V minulém roce rozvířily stojaté vody v jehnickém společenském dění dvě petice jehnických občanů a  to ve věci stavby hasičky na ulici Plástky a stavby společenského centra na náměstí.

Příprava stavby hasičky byla zastavena v důsledku neschválení financí na Magistrátě města Brna. Odměnou občanům za petici k hasičce byla stavba zdi, která měla zabránit havarijnímu stavu, ale která v důsledku závažný havarijní stav způsobila.

Kam se, ale poděla příprava stavby společenského centra? V tomto případě petice navrhovala vypracování studie, která by posoudila možnost vybudování víceúčelového objektu, který by zahrnoval co nejvíce funkcí potřebných pro obec, v první řadě důstojného úřadu a funkční hasičky.

Smyslem petice bylo vyvolat diskusi nad podobou budoucího společenského centra. V žádném případě nebyla petice namířena proti potřebě společenského centra.

Bohužel se, ale již 12 měsíců nad celou záležitosti vznáší mrak mlčení a tajemna ze strany zastupitelstva i oproti tomu, že do záležitosti už byly investovány nemalé prostředky z obecního rozpočtu, tedy peněz nás všech.

Celá situace připomíná českou klasiku „kdo není s námi, je proti nám“ a ,,když není po mém, tak ať není nic“.

.

Za Spolek Jehnice na pohodu

Stanislav Pukl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..