Komunikace s panem tajemníkem


Zastavte čas aspoň do pondělí…

… malý rádoby fejetonek nad jednou epizodou v Jehnicích…

Na konci léta byla poslána na oficiální emailovou adresu pana starosty žádost. A zůstala bez odpovědi. A pak dalších 14 dní. 

Všichni asi známe literární a filmové příběhy, ve kterých se cestuje ,v čase a to oběma směry. Tady máte jeden, ve kterém se evidentně zastavil čas a každé nové ráno začíná včerejší den. V naší obci Jehnice tedy došlo k obohacení krátkého sci-fi o další formu.

V tomto příběhu píše scénář placený úředník našeho úřadu a dramatizaci zajišťuje zastupitelstvo pod režijním vedením starosty. Toto vše se děje v produkci nás všech, za peníze nás všech a co je nejdůležitější, bez našeho vědomí.

A teď stručně k obsahu příběhu. Na náš jehnický úřad pošle kdosi zákonnou formou e- mailový dotaz, ale bohužel odpovědný scénarista má v té době dovolenou. Nastává dost nudná pasáž scénáře, kdy po dobu dovolené scénáristy nikdo neumí nebo nechce otevřít oficiální e-mailovou poštu úřadu a tak se 14 dní neděje nic. Režisér se s touto částí příběhu vyrovnal v pozici „mrtvého brouka“. Scénarista po návratu z dovolené otevřel poštu a usoudil, že není kam spěchat, že dovolená má přednost před tím, co se píše v zákoně. Takto svoji bohorovnost vysvětlil i svému sponzorovi na velké radnici, ale tady se ze zlou potázal. Bylo mu vysvětleno, že po letech svého „fungování“ by mohl vědět, jak se píší základní příběhy, a že i sci-fi příběh musí mít základ v dění světa tak, jak ho lidé znají. 

Příběh zakončím pokud možno optimisticky. Čas a jeho plynutí je základní atribut a základ spravedlnosti našeho světa a toto nedovede změnit žádná svévole natož pak dovolená.

A jaký je vlastně závěr toho jehnického mikrofilmu? Oficiální adresu, která je ustanovena pro styk občanů s úřadem obsluhuje pouze pan tajemník (alias scénárista), protože pan starosta (alias režisér) používá oficiální adresu pouze k zasílání korespondence a jinak poštu nezpracovává. A pak je samozřejmě problém, když má pan tajemník dovolenou 🙂 

Jaký z toho udělat závěr? Asi ve stylu klasika: „A přece se točí“. A my bychom dodali: „Až si pan tajemník přijede z dovolené a přečte email“.   

Stanislav Pukl

V Jehnicích 29.11. 2020


Chování „gentlemana“

Milí čtenáři,

chci se s vámi podělit o velmi nevšední zážitek, který mi zprostředkovala radnice naši městské části.

Dne 4.11. 2019  jsem navštívil radnici v doprovodu 13 letého syna, který mne o to požádal v rámci přípravy jeho referátu do občanské nauky na téma ,, vztah občanů a místní samosprávy“.

V 7:05 jsme proto oba vstoupili do kanceláře starosty, kde byl přítomný pouze snídající tajemník úřadu. Požádal jsem tajemníka o převzetí dvou dokumentů proti potvrzení. Jednalo se o dotazy podle zákona o svobodném přístupu k informacím a stížnost na výši poplatku 20,-Kč za 1 stranu oskenovaného listu A4, který požaduje naše radnice.

To co následovalo před očima 13 letého dítěte, nebudu čtenářům detailně popisovat, protože to byla směs arogance, sprosťáren  a urážek z nichž to nejjemnější bylo, že jsem byl nazván blbem, asi dělám v práci h….. s dovětkem, že tajemník nemá problém to kdykoliv zopakovat veřejně na zastupitelstvu. Doufám, že ho ta odvaha nepřejde. Urážky byly směřovány nejen na moji osobu, ale na všechny kdo  mají oprávněný zájem o chod obce, ale podle tajemníka  mu berou ,,potřebný klid na práci“. Jak mi tato věta symbolicky evokuje dobu přesně před 30 lety, kdy zaznívala z úst tehdejších mocipánů.

Moje zamyšlení není směřováno k potrestání tajemníka, ten je od minulého pondělí se svoji úrovní opravdu hluboko pod tou moji . Moje zamyšlení vede k otázce, kdo je za toto chování nevoleného úředníka, velmi dobře  placeného z našich daní, zodpovědný. Jak je možné, že se zaměstnanec našeho úřadu takto chová k občanovi. Jak je možné, že člověk s takovým chováním a myšlením je ten, s kým se občan na našem úřadě setkává nejčastěji.

Odpověď je zřejmě nutné hledat v otevřenosti a přístupu našeho úřadu jako celku, k hlasům a názorům občanů. Jedná se o směs nechuti, odmítání a nadřazenosti s jakou je s občany, ze strany starosty, některých zastupitelů a úřadu, jednáno a to bohužel opakovaně.

Stanislav Pukl

V Jehnicích 10.11. 2019

A jak to celé dopadlo ??

1/ Článek byl redaktorem Jehnickým listů odmítnut, aniž mi bylo vysvětleno proč.

2/ Přišel si se mnou popovídat jeden z místostarostů, ale výsledkem bylo pouze jeho konstatování ,,my víme, co je tajemník zač, ale neumíme (bojíme se ) s tím něco dělat“.

3/ Když se záležitost projednávala na zastupitelstvu, tajemník celou dobu odvážně mlčel a díval se do země. Všichni přítomní to pochopili jako jeho přiznání, že se věc takto odehrála a demonstraci odvahy a slušnosti tajemníka našeho úřadu.

4/ Na stejném zastupitelstvu mi starosta tiše doporučil ,, měl jste mu dát do držky“.

V Jehnicích 23.10. 2020