Jehnický úřad


Úřad MČ Brno – Jehnice

Úřední hodiny: pondělí a středa, 8–12 a 13-17

Adresa: Nám. 3. května 5, 621 00 Brno

Tajemník: Ing. René Adámek (od 1.2.2023)

Kontakt: info@brno-jehnice.cz, tel.: 541 237 425

ID datové schránky: 76nbyg4

Číslo účtu: 19-19225621/0100

Činnosti v rámci státní správy vykonává pro městskou část Brno-Jehnice pověřená městská část Brno-Královo Pole. Matriční agendu pro městskou část Brno-Jehnice vykonává pověřená městská část Brno-Královo Pole.


Zastupitelstvo pro volební období 2022 – 2026

Mgr. Stanislav Dráb – starosta

Mgr. Vít Krinčev – 1. místostarosta

MUDr. Oto Rinchenbach

MUDr. Daniel Rychnovský

Václav Šicha


Zastupitelé Ing. Robert Charvát a Ing. Iveta Brůhová rezignovali na své funkce k 27.3.2023


Stavební úřad

Úřední hodiny: čtvrtek, 13.30 – 17.00 hod.

Kancelář: v prostorách ÚMČ Brno – Jehnice

Stavební referent: Ing. Soňa Dvořáková (od 1.12.2021)

Email: stavebni@brno-jehnice.cz

Tel.: 728 615 196