Jehnický úřad


Úřad MČ Brno – Jehnice

Adresa: Nám. 3. května 5, 621 00 Brno

Mgr., Ing. Karel Fiedler – tajemník (od 1.6.2021 do 30.6.2022). Od 1.7.2022 naše městská část tajemníka nemá.

Kontakt: info@brno-jehnice.cz, tel.: 541 237 425

Úřední hodiny: pondělí a středa, 8.00 – 16.30

Činnosti v rámci státní správy vykonává pro městskou část Brno-Jehnice pověřená městská část Brno-Královo Pole. Matriční agendu pro městskou část Brno-Jehnice vykonává pověřená městská část Brno-Královo Pole.


Zastupitelé

Václav Šicha – starosta, tel.: 725 111 026

MUDr. Oto Rinchenbach – 1. místostarosta

MUDr. Daniel Rychnovský – 2. místostarosta

Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, Csc. – zastupitel, předseda Rady Jehnických listů

Ing. Jiří Hudec – zastupitel a předseda Kontrolního výboru

Ing. Milena Otavová, Ph.D. – zastupitelka a předsedkyně Finančního výboru

Bc. Kamil Krinčev – zastupitel

Zastupitelé nemají k dispozici úřední email ani mobilní telefon (vyjma starosty) a soukromé kontakty nezveřejňují.


Stavební úřad

Kancelář: v prostorách ÚMČ Brno – Jehnice

Ing. Soňa Dvořáková – stavební referent (od 1.12.2021)

Email: stavebni@brno-jehnice.cz

Tel.: 728 615 196

Úřední hodiny: čtvrtek, 13.30 – 17.00 hod.