Autor: JnP

Jehnické listy 1/2021

Najdete v nich schválený rozpočet na rok 2021 a zajímavé informace ze života Jehnic (Tříkrálová sbírka, činnost místních spolků, předání požadavků a připomínek občanů našim zastupitelům). V JL došlo k PORUŠENÍ tiskového zákona. Do článku pana Stanislava Pukla ,,Velkorysost je na místě aneb od rajčat k havárii“ týkající se kontroverzní stavby opěrné zdi na ulici Lelekovická, byly…
Více