262. zasedání zastupitelstva MČ Brno-Jehnice – bude vás zajímat …

262. zasedání zastupitelstva MČ Brno-Jehnice – bude vás zajímat …

Připravili jsme pro vás zajímavosti z 262. zasedání zastupitelstva (oficiální program níže), které se konalo 29.6.2022 a opět v „přívětivých“ 15 hod. aby se mohlo zúčastnit „co nejvíce“ občanů.

1) Současnému nájemci hospody byla dána výpověď k 31.5.2022 s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nového provozovatele se dočkáme bohužel až od 1.12.2022. Pan starosta na minulém zasedání zastupitelstva oznámil, že na tom následujícím sdělí podrobnosti výběrového řízení, aby se mohli hlásit případní zájemci. Nic nového jsme se ale nedověděli. Pouze oznámil, že nového nájemce hospody vybere až nové zastupitelstvo po zářijových volbách.

2) Ze zprávy finančního výboru bylo potvrzeno, že došlo vedením MČ Brno-Jehnice k porušení rozpočtových pravidel

3) Ve výběrovém řízení na nového tajemníka vybírala komise (Šicha, Rinchenbach, Rychnovský) z pěti uchazečů. Pan Rinchenbach oznámil, že nevybrali ani jednoho. Zvláštní, že?

Místo výběru nového tajemníka však starosta zřídil novou pozici s názvem Referent státní správy a samosprávy (s platovou třídou 11). Do této pozice byl jmenován dosluhující (k 30.6.2022) tajemník Karel Fiedler a na tuto pozici budou převedeny úkoly, které dělal pan Fiedler jako tajemník. Nechápeme, co tímto vedení naší městské části sleduje. Možným důvodem je, že pan Fiedler se chystá kandidovat za KDU-ČSL v zářijových komunálních volbách. V případě zvolení by nemohl vykonávat funkci tajemníka úřadu. Co vy na to?

Další zajímavostí je, že pan starosta tvrdí, že pan Fiedler je kompetentní osobou pro zajištění zářijových voleb v naší městské části. Tak si to pojďme shrnout. Pan Fiedler je:

  • pracovník našeho úřadu
  • kandidát do voleb v Jehnicích
  • pověřený pracovník úřadu pro volby do obecního zastupitelstva

Opravdu tyto všechny funkce může legálně, zodpovědně a především diskrétně vykonávat jedna osoba???

4) Rekonstrukci sociálních zařízení u tělocvičny naší školy bude realizovat firma Michal Hrnčíř, která předložila nejnižší cenovou nabídku (950.471,34 Kč vč. DPH).

5) Mobiliář stromové kaple – bude umístěna dřevěná plastika symbolizující anděla s rozevřenými křídly. Plánované náklady 25.000,- Kč. Budou provedeny další pozemní úpravy za 75.000,- Kč (zapískování, zaválení). Dále budou okraje valu pokryty geotextílií a zasázeny plazivými skalníky. Dohodnuto s Veřejnou městskou zelení, že vykopou uschlé stromy a zasadí nové.

Mobiliář, po kterém jsme tak volali, bude zatím pouze provizorní a bude po skončení oslav 730 let Jehnic zase odvezen. Kdy se dočkáme zvelebení tohoto neutěšeného místa a důstojného posezení v kapli, stále nevíme. Jen víme, že se náklady na tuto nešťastnou akci šplhají do vyšších stovek tisíc korun.

6) Bude opraveno stávající dětské hřiště na náměstí. Kovová skluzavka bude vyměněna za plastovou a otočena na druhou stranu. Budou vyměněny opotřebené prvky. Celkové náklady cca 30.000,- Kč.

7) Prominutí poplatku za zábor veřejného prostoru (2.000,- Kč) a spotřeby elektrické energie (69,- Kč) při akci Rodinné májové odpoledne pořádané Spolkem Jehnice na pohodu dne 21.5.2022.

8) Starosta velmi stručně informoval o nápravných opatřeních, které jemu a úřadu byly po kontrole doporučeny Odborem interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna.

9) Závěrečný účet za rok 2021 – starosta stále odmítá tento typ dokumentu zveřejnit ve srozumitelné formě pro širokou veřejnost. Tak jak mu to ukládá zákon.

10) Další vývoj plánované hasičky. Aktuálně probíhá soudní řízení o neplatnosti stavebního povolení na opěrnou zeď, před kterou má stát plánovaná hasička, a jejíž stavbu prosadil a nechal postavit nezákonně pan starosta. V důsledku soudního řízení starosta nechal posunout termíny pro předání dokumentace a vyřízení stavebního povolení až na konec roku 2023.

11) Náklady na oslavu 730 let Jehnic přesáhnout podle pana starosty 750.000,- Kč. Ptali jsme se, na základě čeho byla např. vybrána kapela Buty. Pan Rinchenbach odpověděl: „Protože se nám líbí“. Otázkou je, kdo je „nám“ 🙂

12) Zastupitelé hlasovali o podpoře dvou projektů, které byly přihlášeny do participačního rozpočtu DÁME NA VÁS. Projekt Fit stezka a dětské hřiště podal pan tajemník Fiedler. Projekt Otevření jehnického náměstí dětem podali manželé Puklovi. Zastupitelé podpořili pouze projekt pana tajemníka Fiedlera (mimochodem projekty mají podávat občané, nikoli úředníci, aby nehrozil střet zájmů). V Jehnicích se ale na pravidla nehledí.

Na dotaz přítomné občanky Jehnic, proč zastupitelé nepodpoří oba projekty a ať následně sami lidé vyberou hlasováním ten, který si v Jehnicích přejí, starosta odmítnul odpovědět a diskuzi ukončil.

13) Schválení přestavby čalounické dílny na ulici Kleštínek. Budou se zde nacházet 2 bytové a 2 nebytové jednotky.

14) Připomínky občanů:

  • žádost občanky o odstranění vosího hnízda, které se nachází u mostku na cestě od tenisového kurtu směrem k rybníků a je nepříjemné pro kolemjdoucí. Dočkala se arogantní odpovědi pana Rinchenbacha: „Paní, vezměte si manžela a vosí hnízdo si sami odstraňte. Dávám vám k tomu jako majitel pozemku povolení“.
  • dotaz občanky, proč odpovědi na dotazy zasílané na úřad elektronicky s výslovnou žádostí o odpověď rovněž elektronicky, chodí doporučenou poštou. Stojí to přece výrazně více času s předáním a vyzvednutím zásilky na poště a navíc se za každou zásilku zbytečně utratí 75,- Kč. Podle zastupitele Kamila Krinčeva má úřad dodržovat způsob odpovědi tak, jak požaduje žadatel. U starosty ani tajemníka však žádný návrh na hospodárné využívání času a finančních prostředků neobstál.
  • žádost občana na pomoc s řešením nebezpečného stavu mostku v Loučkách. Starosta odmítnul jakoukoli pomoc ze své pozice s odvoláním na to, že mostek leží v katastru Ořešína. Mostek opravdu leží pár centimetry už v katastru Ořešína, ale neochota jakkoli pomoct, jen dokresluje starostův nezájem o bezpečnost a zdraví (převážně) jehnických občanů, kteří tudy často prochází.

262.-zastupitelstvo-POZVANKA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..