Snaha o zlepšení cesty do Rakovců

Snaha o zlepšení cesty do Rakovců

Také chodíváte na procházky cestou do Rakovců? Uvítali byste pohodlnější a bezpečnější pohyb zejména ve svažitém úseku, který je dnes plný výmolů? Pak máme stejný zájem. Navrhli jsme proto našim zastupitelům řešení. Negativní postoj Mudr. Rinchenbacha (1. místostarosta) nás však poněkud překvapil. Přečtěte si jeho reakci na návrh ing. Pukla a příběh o tom, jak se pracuje s nápady na vylepšení života v Jehnicích.

Cestou necestou.

Na popud jehnických dam ze Spolku za kulturní Jehnice, jsem se začal věnovat možnostem jak zlepšit stávající stav naši obecní cesty do Rakovců v jejím svažitém úseku. Iniciací myšlenky bylo, že se jedná o nejvyužívanější rekreační trasu v Jehnicích a její význam narostl s otevřením vlídného restauračního zařízení , které v Jehnicích chybí. Se záměrem byl seznámen i starosta Ořešína, který chystá podobnou úpravu z Rakovců do Ořešínské Rákosiny a pro jehož spoluobčany je cesta přístupem na hřbitov. Starosta Ořešína nápad podpořil a souhlasil s našim názorem, že cesta je v obou směrech těžko zdolatelná pro starší lidi, maminky s kočárky, méně mobilní občany, ale i pro menší cyklisty.

Sešli jsme se na místě se starostou, rozptýlili jeho prvotní protiargumenty a dohodli se na dalším postupu, že   jsme následně postupovali ve shodě s vedením obce. Díky významné pomoci, jehnického kamaráda, se podařilo detailně zaměřit cestu a okolí, tak aby to by to bylo využitelné pro projektování. Vznikl prvotní technický návrh včetně velmi hrubého cenového odhadu.

Tyto nové skutečnosti jsme chtěli představit starostovi, ale ten nás uvítal slovy : majitel většiny okolních pozemku ( rozumějte Mudr. Rinchenbach) nesouhlasí s jakoukoliv úpravou cesty a není o čem se bavit. Po krátké debatě došli starostovi argumenty a odkázal nás na osobní jednání s majitelem pozemků a místostarostou v jedné osobě.

Pana doktora Rinchenbacha jsem požádal o osobní setkání s tím, že ctím jeho právo ,,veta“ u jeho pozemků, ale rád bych mu přesto představil technické řešení.

Odpovědí mi bylo striktní odmítnutí setkání a soupis pseudo protiargumentů, které uvádím níže. Na můj další vysvětlující mail a žádost jsem už nedostal žádnou odpověď na což jsem zvyklý u našeho zastupitelstva a úřadu, ale naše korespondence byla vedena na úrovni občanů.

Protiargumenty Mudr. Rinchenbacha a moje odpovědi na ně.

1/ o celé záležitosti a technickém řešení jsem dostatečně informován

– Doposud jsme technické řešení nikomu nepředstavili a tak nelze tvrdit, že se ním kdokoliv seznámil

2/ nesouhlasíme  s úpravou cesty toho rozsahu,který navrhujete (zvýší se provoz eventuelně i motorových vozidel po této komunikaci a bude to mít negativní vliv na lesní faunu i porosty, hrozí nebezpečí černých skládek, zranění pádem stromů a větví atd.).

  • Není žádný důvod pro provoz motorových vozidel a lze mu velmi jednoduše zabránit
  • Nelze zdůvodnit jak by se zvýšilo riziko černých skládek oproti stávajícímu stavu
  • Nelze zdůvodnit jak se zvýší riziko pádu stromů a větví oproti stávajícímu stavu
  • Argument o negativním vlivu na faunu a flóru je naprosto zcestný a popíral by smysl všech nových turistických cest zřízených Školním lesním podnikem Mendelovy univerzity v sousedním polesí.
  • Jediným vlivem na majetky bratrů Rinchenbachů by byl svod dešťové vody z cesty, který by , díky technickému řešení, pouze zavlažoval les a nezpůsoboval by půdní erozi.

3/ Jako místostarosta se domnívám, že náklady na Vámi navrhovanou  opravu této cesty jsou příliš vysoké

  • Souhlasím, ale celý záměr je  směřován k získání finančních prostředků z dotačního programu Ministerstva zemědělství, který bude vyhlášen na podzim roku 2021.
  • Nikdo neuvažoval o realizaci v letošním roce, ale je to jako s ostatními akcemi obce, kdy se dlouhodobě připravuje realizace ( projekt + finanční krytí) a v mezidobí se záměr dostane až k havarijnímu stavu ( zeď, školní střecha, školní kuchyně ). Dalším příkladem dlouhodobosti prosazování projektu je nový chodník, který se připravoval 15let.
  • V současné době by byl rozpočet obce zatížen částkou 28 800,- Kč za projekt, což je přibližně 0,2% procenta jehnického  rozpočtu.

4/ Pokud bych měl do budoucna souhlasit s úpravou této cesty,tak pouze ve formě „chodníku“ pro matky s kočárky,případně občany s omezenou možností pohybu.

– V tomto bodě jsme naprosto ve shodě a celý záměr nabyl nikdy zaměřen jinak, než na provoz pěších a cyklistů a podle zákona na lesní cestě není umožněn jakýkoliv provoz motorových vozidel s výjimkou toho kdo hospodař na lesních pozemcích.

Celá situace jednoznačně koresponduje s celkovým děním v naší obce a přístupem vedení obce k nám občanům.

Pokud projevíte jiný názor, jste přinejmenším kverulant a jste haněn na všech úrovních, je vám zamezeno publikovat v jehnických listech a naopak jste v JL neustále osočován a napadán. Příkladem budiž vyhrožování trestním oznámením na neznámého pachatele za ,,zcizení“ facebookové stránky Jehnic. To, že stránku před časem zřídil úřad a umístil tam pár článků už se na veřejnost nedostalo a dokonce i ti původně napadaní byli žádáni aby se ve věci nerýpali.

Pokud přijdete s něčím pozitivním musíte se připravit na zamítnutí se směsicí pseudoargumentů, do  kterých se představitelé obce zamotávají a tak se nakonec naše drobné nápady uskuteční. Většina nápadů, je ale odmítána , protože nejsou z vedení obce nebo jsou po čase představeny jako nápad starosty respektive zastupitelů.

Za Spolek Jehnice na pohodu

Stanislav Pukl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..