Měsíc: Únor 2021

Odpovědi starosty na požadavky občanů

Na prosincovém zasedání zastupitelstva jsme předložili starostovi Vaše požadavky, které jste uvedli v anketě a požádali ho o vyjádření. Mrzí nás, že starosta není ochoten hledat řešení (viz níže). Nevadí, zkusíme společně najít jinou cestu. Požadavek a): Úpravy veřejného prostoru. Prostor u kurtů na pétanque, vyspravit cesty kolem kurtů Odpověď starosty: Pozemky nejsou ve vlastnictví…
Více

Jehnické listy 1/2021

Najdete v nich schválený rozpočet na rok 2021 a zajímavé informace ze života Jehnic (Tříkrálová sbírka, činnost místních spolků, předání požadavků a připomínek občanů našim zastupitelům). V JL došlo k PORUŠENÍ tiskového zákona. Do článku pana Stanislava Pukla ,,Velkorysost je na místě aneb od rajčat k havárii“ týkající se kontroverzní stavby opěrné zdi na ulici Lelekovická, byly…
Více

Hlášení místního rozhlasu 17.2.2021

Zde shrnutí pro ty, co nestihli hlášení online 🙂 Od úterý 23.2.2021 od 13.00 – 18.00 hod. je opět otevřena knihovna v Jehnicích. Knihovna je pro Vás k dispozici každé úterý. Poznámka JnP: Z minulého hlášení přípomínáme, že v úterý 23.2.2021 od 8.00 do 15.00 hod. bude PŘERUŠENA dodávka elektřiny na ulici Blanenská (pouze čísla…
Více