Zápis z 250. zasedání zastupitelstva

Zápis z 250. zasedání zastupitelstva

Zasedání proběhlo v tělocvičně ZŠ Jehnice ve čtvrtek 17.12. od 15 hodin.

Celý program zasedání viz níže.

Účast zastupitelstva: V. Šicha (starosta), MUDr. Rinchenbach (1. místostarosta), MUDr. Rychnovský (2. místostarosta), prof. Svoboda (zastupitel), ing. Otavová (zastupitelka), Bc. Krinčev (zastupitel). Omluven: Ing. Hudec (zastupitel)

Účast ÚMČ: Mgr. Jedlička (tajemník)

Účast veřejnosti: 18

Na začátku jsme popřáli přítomným zastupitelům a panu tajemníkovi hezké Vánoce a vše nejlepší do nového roku a předali tištěné PFko.

Na začátku zasedání

  • starosta navrhnul doplnění programu o bod 23 – žádost Spolku za kulturní Jehnice ohledně vyúčtování dotace. Odhlasováno.
  • 1. místostarosta MUDr. Rinchenbach navrhnul vyškrtnout z projednání bod číslo 5, tj. Výpověď nájemní smlouvy provozovateli restaurace „Obecní dům“ a vypsání výběrového řízení na nového provozovatele. Tento návrh byl zastupiteli schválen (proti byl 1 – Bc. Kamil Krinčev, který bod číslo 5 k projednání navrhnul).

Pan Dráb má dotaz ohledně minulého zastupitelstva – ohledně salónku hospody a žádá o výsledek kontroly, která měla prověřit, zda někdo přebývá v salónku hospody. Starosta odpovídá, že kontrola provedena nebyla. Žádost je tedy znovu panem Drábem podána. Podnět byl vzán na vědomí, ale starosta řekl, že žádná kontrola nebude provedena.
Paní Drábová žádá vyúčtování plesu. Dávala tento podnět písemně. V předchozím zápise to je, ale výsledek dotazu není. Bylo starostou navrženo zveřejnění tohoto údaje ještě jednou na webu.

Občané požádali o několik informací, které se týkaly výsledků minulého zasedání a pokračovalo se v bodech dle programu (celý program zasedání viz níže). My jen v rychlosti shrneme přehled debatovaných bodů: 

Zprávy z výborů a komisí. Ing. Otavová (zastupitelka) informuje o provedené kontrole dokladů finančním výborem k 30.11. 2020. Zabývali se i návrhem rozpočtu. Ing. Otavová navrhuje záložku na webu úřadu s rozpočtem na další rok. Pan tajemník odpovídá, že záložka na webu je a zveřejní tam rozpočet.

Pan prof. Svoboda zhodnotil Jehnické listy a poděkoval členům redakční rady a redaktorům za spolupráci. Do nového roku plánuje rozšíření rubrik a hledá nové redaktory, kteří by zvýšili obsahovou kvalitu. 

O biokontejnery neprojevili občané zájem, až na 2 vyjímky – Bytové družstvo Zámezí a jeden občan. 

Fotovoltaika z dotace města Brna postupuje do další části a pan starosta byl pověřen vypsáním výběrového řízení pro prováděcí projektovou dokumentaci. Dotazy občanů zde zněly k možnosti implementovat také bateriové úložiště, které je v současných fotovoltaických projektech zcela standardním řešením, a které by zajistilo uložení energie a její následné využití v době nedostatečného slunečního záření. Bohužel s touto variantou se v projektu nepočítá, byla zhodnocena navrhovatelem technického řešení – panem Jarošíkem z firmy JOYCE ČR, s.r.o. jako neekonomická. 

Zajímavý byl bod 9 – nabídka na revitalizaci parku na náměstí 3. května a u hřbitova. Ze tří nabídek vybralo zastupitelstvo tu cenově nejvýhodnější – oba projekty tedy zrealizuje Městská zeleň Brno. Občané zde upozornili na plánované uložení elektrického kabelu, které se dostává do konfliktu s plánovanou výsadbou zeleně u hřbitova a požádali tedy zastupitelstvo, aby se v projektu výsadby zeleně s tímto počítalo. 

Následovali schvalovací procesy jednotlivých položek, týkajících se ZŠ a MŠ, karnevalu a plesu, který pořádá Sdružení rodičů. Tyto všechny byly schváleny. 

V naší kapličce došlo k revizi elektroinstalace a kontrole provozu zvonu za částku cca 15 000 Kč. 

Nejdelší debata se týkala rozpočtu na rok 2021.  

Navrh_rozpoctu_2021

Došlo ke zvýšení položky 22, aby bylo na projekt městské zeleně a na návrh prof. Svobody se zvýšila položka 57 na 35.000 Kč – tedy více na odpadkové koše na psí exkrementy. Tato částka odpovídá celkovým poplatkům, které budou v roce 2021 vybrány od majitelů psů v Jehnicích. S částkou je počítání v příjmech rozpočtu na rok 2021.

Občané vznesli dotaz na způsoby čerpání dotace Sokola Jehnice a navrhovali snížit příspěvek MČ Jehnice na jeho provoz. Hlasování: 1 zastupitel (Bc. Krinčev) pro, 1 zastupitel proti, 4 zastupitelé se zdrželi. Návrh na snížení rozpočtu Sokola Jehnice tedy nebyl přijat. 

Položka 28 rozpočtu „Mzdy pracovníci ÚMČ“ se zvýšila o 80.000,-, protože 3 zaměstnanci úřadu postupují do vyššího platového zařazení a budou tedy zvýšené jejich výplaty. 

Občané požádali zastupitelstvo o zveřejňování informací ohledně čerpání rozpočtu v průběhu roku, aby občané viděli, jak to s rozpočtem momentálně vypadá – kolik procent je vyčerpáno apod. ÚMČ Jehnice však není ochoten tyto informace v průběhu roku poskytovat a pan starosta tento návrh občanů nepodpořil.

Rozpočet pro rok 2021 byl odsouhlaseni, 1 zastupitel byl proti. 

Následně prošlo rychlé odsouhlasení dalších bodů na programu: bod 16 až 20 a taktéž bod 21 a 22, který projednával noční klid při plánovaných akcích. 

V bodě 23 se otevřel požadavek MČ Jehnice na odstranění truhlíků z mostu. Zastupitelé nás informovali, že společnost BKOM, která most spravuje, dostala oznámení o zranění paní na mostě a požádala tedy městskou část o odstranění. Spolek za kulturní Jehnice již o tom s BKOMem jednal a našli technické řešení, které BKOM přijal. Truhlíky se vyvěsí z vnější strany mostu a tím nebudou zužovat prostor chodníku. Je jen potřeba, aby městská část Jehnice jménem Spolku za kulturní jehnice o toto řešení požádala. 

V připomínkách občanů jsme mysleli na výsledky ankety, které jsme od Vás získali. Zastupitelům jsme Vaše podněty a nápad na změny a vylepšení předali jak ústně, tak hned i panu tajemníkovi doložili písemně a budeme se těšit na jejich implementaci do našeho života. 

I zde se otevřelo téma kvalitnější restaurace, bohužel však zastupitelé nechtějí téma výběrového řízení, které by umožnilo změnu kvality restaurace, v této době provádět. Z našeho pohledu je to škoda, protože výběrové řízení mohlo klidně probíhat několik měsíců. Stávající nájemce má ve smlouvě 6 měsíční výpovědní dobu, je tedy jasné, že stejně by nebyla v restauraci změna dříve než za rok. Tím, že se tento bod odsunuje a do doby, kdy nebudou platit žádná opatření ohledně koronaviru v oblasti hostinské, oddalujeme tento problém o další měsíce. Ale třeba přijde nějaká pozitivní změna i od stávajícího nájemce. 

Příští zasedání zastupitelstva bude pravděpodobně 28.1.2021 v tělocvičně ZŠ Jehnice. Čas bude upřesněn.

Celý program zasedání:

Svolani-250.-ZMC

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..