Měsíc: Září 2020

Jak to bylo s opravou ulice Plástky?

Nánosy písku splavené z polní cesty vedoucí do Lelekovic hyzdily ulici a ucpávaly příčné žlaby na odvod děšťové vody. Poslední desítky metrů zámkové dlažby prakticky zmizely pod nánosy písku. Po opakovaných žádostech občanů nechala ÚMČ Jehnice z celého úseku zámkové dlažby písek odstranit a příčné žlaby vyčištit. Navíc po jedné straně nechala instalovat krátký podélný…
Více

Letos u nás uklízely jehnické spolky

Tak, jako pečujeme o své vlastní zdraví, měli bychom pečovat i o zdraví naší planety. Ekologicky aktivizovaných jedinců je ale stále nedostatek a odpadu přibývá. Přitom by stačilo, aby každý z nás jednou za čas vzal pytel a uklidil své okolí, buďto z vlastní iniciativy nebo třeba v rámci každoroční celorepublikové kampaně „Ukliďme Česko“. Letos…
Více